Brukervilkår

Her finner du brukervilkårene for vår nettside. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice via e-post på shop@theurbanlegend.no.

NETTSIDEN OG VILKÅR

Denne nettside eies og drives av The Urban Legend AS. Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden. Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

For å forbedre din bruk av nettsiden vil The Urban Legend AS kunne komme til å gjøre endringer på den. The Urban Legend AS forbeholder seg retten til, uten ytterligere varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som The Urban Legend AS anser nødvendig. Videre forbeholder The Urban Legend AS seg retten til å gjøre endringer i disse Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på nettsidene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av The Urban Legend AS. Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene. Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra The Urban Legend AS. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk. Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter The Urban Legend AS eller andre berørte rettighetsinnehaverens forutgående skriftlige samtykke.

ANSVARSBEGRENSNING

The Urban Legend AS gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet. The Urban Legend AS garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden. The Urban Legend AS har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

PERSONOPPLYSNINGER

The Urban Legend AS vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Vi vil alltid orientere deg om eventuelle brudd på datasikkerhet mv. som vil ha konsekvenser for ditt personvern. Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler til et funksjonelt og analytisk formål. Vi bruker i utgangspunktet ikke informasjonskapsler til markedsføring.TILBAKE TIL TOPPEN